O Parafii 500-lecie Aktualności Ogłoszenia Intencje Galeria Grupy parafialne Sakramenty Cmentarz Kontakt

Historia parafii

Parafia w Babicach została erygowana w 1337 r. Księgi chrztów zachowały się od roku 1742, zmarłych od 1797 r., ślubów od 1864 r. Kronika parafialna została założona w 1898 r. Przy parafii istniały bractwa i stowarzyszenia kościelne: Bractwo Aniołów Stróżów (1627), Bractwo Różańca Świętego (1866), Towarzystwo Wstrzemięźliwości (1895), Drogi Krzyża (1898), Stowarzyszenie Żywego Różańca (1902), Apostolstwo Modlitwy (1905), Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (1930), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (przed 1939 r.).

Według kronikarskich notatek w 1810 r. parafia liczyła 5000 wiernych, w 1898 r. – 8918, w 1939 r. – 10 000 wiernych. W późniejszych latach liczba parafian ulegała zmniejszeniu, głównie z powodu odłączania się nowopowstałych parafii. W 1958 r. usamodzielniły się Żarki, w 1972 r. Spalona i Źródła dołączyły do Alwerni, w 1974 r. powstały parafie w Mętkowie i Zagórzu, w 1983 r. – w Kwaczale, zaś w 2007 r. erygowany został rektorat w Jankowicach. W 2018 r. parafia Babice liczyła 3390 wiernych.

Na terenie parafii istnieją:

 

Kościół pw. Wszystkich Świętych jest wzmiankowany już od 1440 r. Około 1524 r. bp Jan Konarski ufundował tu nowy kościół. Obecny, murowany został wybudowany w 1763 r. przez bpa Kajetana Sołtyka, na zgliszczach kościoła zniszczonego przez pożar. Dawny kościół tworzą: kwadratowe prezbiterium, nawa po kaplice boczne, sklepienie kolebkowe z lunetami, pierwotna zakrystia od północy i kruchta od południa. W latach 1891–1898 kościół znacznie rozbudowano. Przedłużono nawę główną, dobudowano dwie boczne kaplice, przez co kościół przyjął formę krzyża. W 1909 r. dobudowano wieżę. Ostatnia konsekracja kościoła miała miejsce 13 czerwca 1779 r.

Najstarsza część kościoła pochodzi z okresu baroku. Rokokowy ołtarz główny i dwa boczne wykonane były w 1778 r. Fragmenty ołtarza wczesnobarokowego datowane są na 1662 r. Chrzcielnica barokowa określana jest na 2 poł. XVIII w. Zachowały się: gotycka monstrancja z 1 poł. XVI w. oraz wczesnobarokowy relikwiarz w kształcie krzyża, fundacji bpa Piotra Gembickiego.

Na terenie parafii znajdują się zabytkowe figury przydrożne: kamienny posąg Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia na postumencie z 1775 r., kamienny posąg św. Floriana na słupie z 1784 r. oraz kamienny posąg św. Józefa na murowanym słupie z XVIII w.

Proboszczowie parafii Babice

Od 1440 r. w babickiej parafii posługiwali księża diecezjalni. W 1732 r. parafia została przekazana księżom misjonarzom św. Wincentego à Paulo. Misjonarze z krakowskiego Stradomia prowadzili ją aż do roku 1813, tzn. każdorazowy regens domu lipowieckiego był plebanem babickim. W 1813 roku parafię ponownie objęli księża diecezjalni.

Od tego czasu proboszczami byli:

 

Wikariusze parafii Babice:

 

(za: Informator Archidiecezji Krakowskiej 2000. Parafie i kościoły oraz Kronika parafialna)

Msze Święte

Niedziele i święta:

Babice
o godz. 8:00, 11:00, 17:00

Rozkochów
o godz. 9:30

Dni powszednie:

Babice
o godz. 7:00 i 18:00

Rozkochów
czwartki o godz. 18:00

W okresie od 1.10. do 31.03
Msze Święte wieczorne
od poniedziałku do soboty odprawiane są o godz. 17:00


Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna:

wtorek i sobota:

7:30 - 8:00

środa i piątek:

17:30 - 18:00
(od października do marca)

18:30 - 19:00
(od kwietnia do września)


Spowiedź

Spowiedź codziennie pół godziny przed Mszą św.
W niedzielę i święta także
podczas Mszy św. do Ewangelii.